Mijn kerstcadeautje voor jou! Tip 1…

TIP 1: PLAN!

Tip nummer 1 is voor velen al meteen de moeilijkste. Maak bewust tijd vrij om aan de slag te gaan. Blokkeer opruimblokken in je agenda. Zorg ervoor dat je ongestoord tewerk kan gaan (geen bezoekjes, geen huisgenoten of huisdieren die je kunnen afleiden). Zet desnoods je GSM, deurbel,… uit. Dit is jouw tijd voor actie!

Zie je op tegen lange sessies of heb je simpelweg geen mogelijkheid om meerdere uren na elkaar vrij te maken, ga dan aan de slag met kleine projectjes. In plaats van één ruimte neem je één kast, lade of doos onder handen.

Moet je door omstandigheden een sessie schrappen blokkeer dan meteen een nieuw opruimmoment in je agenda. Zo wordt uitstel geen afstel.

Mijn kerstcadeautje voor jou, mijn top 10 tips!